Gazeta Wyborcza, wywiad.

25.03.2012.
W Magazynie Światecznym Gazety Wyborczej rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z Kubą Woźniczką o „Czarnej kostce” i przebudowach polskich kostek z okresu PRL; http://wyborcza.pl/magazyn/1,125955,11401409,Architektura__Co_robic_z_kostka_Gomulki_.html

gazeta_wyb