Dom na Oporowie

Wrocław Oporów
powierzchnia: 320 m2
projekt: 2014
architekci: Rafał Specylak, Kuba Woźniczka

Zapisy Planu miejscowego określające 2 linie zabudowy i przepisowe odległości od granic działki wyznaczyły obrys domu i jego powierzchnię zabudowy. Budynek stanowi prostopadłościan ustawiony prostopadle do drogi. Pomieszczenia mieszkalne są otwarte na południe i zachód. Na piętrze zaprojektowano jeden duży wspólny balkon na elewacji zachodniej i drugi mniejszy balkon gospodarczy na fasadzie wschodniej stanowiący jednocześnie zadaszenie nad wejściem.